Baza wiedzy

Alternatywna metoda walki z kokcydiozą

Kokcydioza to jednostka chorobowa, która została rozpoznana ponad sto lat temu, mimo to nadal pozostaje zagadnieniem trudnym. Jest chorobą powodującą ogromne straty ekonomiczne. Jak oceniają różne źródła, globalne straty spowodowane kokcydiozą wynoszą około 1,5 miliarda USD.

Mykotoksyny

Mykotoksyny (gr. „mycos” – grzyb, łac. „toxicum” – trucizna) to toksyny które są wtórnymi metabolitami grzybów z rodzajów Aspergillus, Penicillium, Fusarium i Alternaria. Zdolność do wytwarzania mykotoksyn przez grzyby jest ich naturalną cechą. Zidentyfikowano ponad 600 tego typu toksyn.

Doradztwo i serwis zywieniowy jako potężny oręż w walce o najlepsze wyniki hodowlane

Wielkotowarowa produkcja zwierzęca wymaga wiedzy i zaangażowania wielu osób. W szczególności produkcja brojlera kurzego wymaga stałego monitoringu i obserwacji wielu parametrów zootechniczno-weterynaryjnych.

Sucha dezynfekcja jako wartość dodana

Sucha dezynfekcja, czyli stosowanie proszkowych posypek w budynkach inwentarskich, jest znakomitą formą uzupełnienia klasycznych metod higienizacji. Kluczowe jest tutaj słowo uzupełnienie – nie możemy mianowicie zastąpić jednej formy drugą. Preparaty tego typu stosowane są w hodowlii trzody chlewnej, drobiu, bydła oraz innych gatunków zwierząt, przynosząc szereg korzyści.