Baza wiedzy

Podwójny Jubileusz

Czerwiec 2023

Z okazji 25-lecia pracy w Probio Sp. z o.o. oraz 70-tych urodzin składamy Mieczysławowi serdeczne życzenia, gratulacje i wyrazy uznania dla Jego pracy, zaangażowania oraz wielkiego pokładu sił i energii.

Stres cieplny

Czerwiec 2022

W Polskiej produkcji drobiu stres cieplny jest bardzo poważnym problemem, który powoduje duże straty ekonomiczne. Nadmierny wzrost temperatury w pomieszczeniach inwentarskich może wywołać u zwierząt przegrzanie ciała, którego konsekwencją jest m. in. wzrost śmiertelności, obniżenie odporności, spadek masy ciała, nieśności oraz pogorszenie jakości mięsa i jaj.

Zapalenie poduszki stopy u drobiu

Maj 2022

Zapalenie podeszwy skóry pododermatitis to bardzo często występujące schorzenie w intensywnej produkcji drobiarskiej. Przyczyny jak i wielkość zmian kontaktowego zapalenia skóry podeszwy ptaków mogą być różne. Proces powstawania schorzenia jest długotrwały, można podzielić go na etapy.

Wpływ enteropatii – schorzeń układu pokarmowego
na uzyskiwane efekty produkcyjne w hodowli świń.

Maj 2022

Enteropatie czyli schorzenia przewodu pokarmowego możemy podzielić ze względu na przebieg jednostki chorobowej na schorzenia o charakterze ostrym, przewlekłym, a także podklinicznym, kiedy to generowane są straty w chowie świń, ale niewidoczne jakiekolwiek objawy kliniczne choroby.

Opieka nad nowo narodzonymi prosiętami

Marzec 2022

Stale poprawiająca się jakość materiału genetycznego, optymalizacja żywienia, a także rosnąca świadomość polskich hodowców skutkują poprawą  efektywności produkcji. Objawia się ona wzrostem ilości uzyskiwanych rocznie miotów oraz urodzonych prosiąt.

Rekomendacje zalecanych poziomów mykotoksyn w paszach dla Drobiu i Trzody Chlewnej

Luty 2022

Z uwagi na niewystarczającą wiedze odnośnie zaleceń żywieniowych co do zawartości mykotoksyn w paszach dla zwierząt hodowlanych firma ProBio na podstawie badań własnych wydała rekomendacje zalecanych poziomów mykotoksyn w paszach dla Drobiu i Trzody Chlewnej w formie Norm Zawartości Mykotoksyn w paszach ProBio 2022.

Wysokobiałkowe materiały paszowe stosowane w żywieniu drobiu – wady i zalety stosowania

Styczeń 2022

Nazewnictwo i stosowanie materiałów paszowych w żywieniu zwierząt reguluje Wspólnotowy Katalog Materiałów Paszowych.

Podstawowym surowcem wysokobiałkowym w żywieniu drobiu jest poekstrakcyjna śruta sojowa. Jest to produkt wytwarzania oleju, uzyskiwany z nasion soi po ekstrakcji i odpowiedniej obróbce cieplnej.

Jak odsadzać by osiągnąć sukces?

Styczeń 2022

Obserwując to, jak się zmienił system żywienia prosiąt, można stwierdzić, że jesteśmy świadkami swojego rodzaju ewolucji. Jeszcze kilkanaście lat temu temat wczesnych pasz dla prosiąt był tematem wręcz egzotycznym. Oczywiście były ku temu powody – potencjał genetyczny wówczas hodowanych ras świń, niezbyt liczne mioty, tym samym wystarczająca ilość mleka u loch potrzebna do odchowania prosiąt, (…)

Sucha dezynfekcja jako wartość dodana

Sucha dezynfekcja, czyli stosowanie proszkowych posypek w budynkach inwentarskich, jest znakomitą formą uzupełnienia klasycznych metod higienizacji. Kluczowe jest tutaj słowo uzupełnienie – nie możemy mianowicie zastąpić jednej formy drugą. Preparaty tego typu stosowane są w hodowlii trzody chlewnej, drobiu, bydła oraz innych gatunków zwierząt, przynosząc szereg korzyści.

Alternatywna metoda walki z kokcydiozą

Kokcydioza to jednostka chorobowa, która została rozpoznana ponad sto lat temu, mimo to nadal pozostaje zagadnieniem trudnym. Jest chorobą powodującą ogromne straty ekonomiczne. Jak oceniają różne źródła, globalne straty spowodowane kokcydiozą wynoszą około 1,5 miliarda USD.

Mykotoksyny

Mykotoksyny (gr. „mycos” – grzyb, łac. „toxicum” – trucizna) to toksyny które są wtórnymi metabolitami grzybów z rodzajów Aspergillus, Penicillium, Fusarium i Alternaria. Zdolność do wytwarzania mykotoksyn przez grzyby jest ich naturalną cechą. Zidentyfikowano ponad 600 tego typu toksyn.

Doradztwo i serwis zywieniowy jako potężny oręż w walce o najlepsze wyniki hodowlane

Wielkotowarowa produkcja zwierzęca wymaga wiedzy i zaangażowania wielu osób. W szczególności produkcja brojlera kurzego wymaga stałego monitoringu i obserwacji wielu parametrów zootechniczno-weterynaryjnych.