Zespół

Dobre pomysły i technologie są trudne do wdrożenia w praktyce bez odpowiednich ludzi i zbudowanych przez nich relacji. W PROBIO stawiamy na osoby kompetentne, kreatywne i elastyczne.

Staramy się, aby wszystkie nasze działy od produkcji aż po obsługę klienta i sprzedaż stanowiły jedność mającą wspólny cel, którym jest zadowolenie i sukces hodowców współpracujących z nami. Dużą wagę przywiązujemy do indywidualnego podejścia do każdej fermy. Ciągły rozwój i doskonalenie pozwalają nam sprostać coraz większym wymaganiom stawianym przez nowoczesną hodowlę. Słuchamy naszych klientów, przed podjęciem współpracy zawsze robimy szczegółowy wywiad na temat specyfiki hodowli, oczekiwań oraz staramy się przyjąć plan długofalowej współpracy. Takie nakreślenie celów oraz środków do ich osiągnięcia jest dla nas kluczowe, każdy klient ma dokładnie zaplanowaną ścieżkę rozwoju.

Powyższe cele są w stanie zrealizować tylko najlepsi fachowcy. W PROBIO stawiamy na ludzi o zaawansowanej wiedzy merytorycznej, standardem jest ciągłe doskonalenie poprzez systemy szkoleń.

Naszą wiedzę potrafimy zastosować w praktyce poprzez serwis i doradztwo.

Serwis i doradztwo

Systematyczna kontrola jakość komponentów wykorzystywanych w naszej firmie to gwarancja jakości Państwa produktu. W celu analizy zagrożeń i kontroli punktów krytycznych wprowadziliśmy system HACCP, będący powiązanymi ze sobą procedurami, realizującymi zarzadzanie bezpieczeństwem żywności.

Ponadto w 2019 roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku otrzymaliśmy międzynarodowy certyfikat GMP +. System ten jest programem którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pasz na wszystkich etapach produkcji. Ma on na celu wyeliminowanie wszelkiego rodzaju skażeń i zanieczyszczeń i opiera się na założeniu, że łańcuch produkcji pasz jest częścią produkcji żywności.

W związku z powyższym nasze komponenty dostarczają tylko odpowiednio certyfikowani dostawcy, którzy muszą spełniać rygorystyczne normy. Równie istotna jest dla nas wewnętrzna kontrola, którą zapewnia nasze laboratorium. Dokładna analiza zbóż, komponentów białkowych, a także gotowych mieszanek paszowych to podstawa naszego doradztwa i hodowcy często z niej korzystają, co przekłada się później na wynik hodowlany. Współpracujemy również z wieloma certyfikowanymi i akredytowanymi laboratoriami, dlatego w sytuacjach wymagających wsparcia zewnętrznego, jak choćby podejrzenie, że pasza może być skażona mykotoksynami, służymy naszym klientom pomocą.

To wszystko jest gwarancją stabilności produktów PROBIO i absolutnym brakiem przypadkowości.

Korzyści dla hodowców

Tym co nas wyróżnia jest z pewnością serwis i doradztwo, które świadczymy naszym klientom. Stanowi to wartość dodaną do produktów PROBIO i często ma kluczowe znaczenie dla wyników hodowlanych.

Podstawą współpracy na gospodarstwie jest analiza zbóż oraz surowców białkowych. Korzystając z naszych laboratoriów precyzyjnie określamy zawartość białka (metoda Kiejdahla), włókna, skrobii, popiołu oraz suchej masy (spektrofotometria). Na podstawie tych wyników tworzymy receptury dokładnie zaspokajające potrzeby żywieniowe zwierząt oraz uwzględniające bazę surowcową hodowcy.

Optymalizacja paszy zawsze kończy się ponownym jej badaniem. Ponadto oceniamy również strukturę paszy a także jej homogenność.

Ważną kwestią jest szeroko rozumiany serwis. Pod tym pojęciem rozumiemy pomoc zootechniczną na fermach. Na życzenie klienta specjaliści PROBIO określają m.in. jakość ściółki, drożność instalacji wodnej, przepływ powietrza w budynkach inwentarskich, strukturę kału, kondycję zwierząt w odniesieniu do wieku. Dużą popularnością cieszą się szczególnie nasze scoringi stwierdzające obecność i rodzaj kokcydiozy u brojlera kurzego.

Te i wiele innych form serwisu zyskują coraz większą popularność. Odbywają się one z zachowaniem zasad bioasekuracji i mają na celu dać Państwu całą gamę wsparcia, które pozwoli sprostać coraz bardziej wymagającemu rynkowi.