Fabian Domański

Specjalista ds. drobiu
PROBIO

Doradztwo i serwis zywieniowy jako potężny oręż w walce o najlepsze wyniki hodowlane

Wielkotowarowa produkcja zwierzęca wymaga wiedzy i zaangażowania wielu osób. W szczególności produkcja brojlera kurzego wymaga stałego monitoringu i obserwacji wielu parametrów zootechniczno-weterynaryjnych. Możemy tu wyróżnić czynniki środowiskowe i biotyczne. Ponadto w całym okresie chowu podejmowanych jest szereg decyzji które wpływają na końcowy wynik produkcyjny.

Pierwszą kwestią w produkcji brojlera kurzego jest przygotowanie do nowego wstawienia stada. Wiąże się to z przygotowaniem fermy na przyjęcie piskląt z wylęgarni. Nowy cykl produkcyjny
zaczyna się tak naprawdę kiedy jeszcze nie ma żadnych zwierząt na fermie. Mówimy tutaj o myciu i dezynfekcji obiektów hodowlanych. Jest to jeden z najważniejszych elementów w produkcji drobiu. Bez odpowiedniej dezynfekcji i przygotowania kurników do wstawienia nie ma co oczekiwać satysfakcjonujących efektów produkcyjnych na koniec tuczu. Chów drobiu już na samym początku produkcji wymaga stworzenia odpowiednich warunków środowiskowych, czyli tzw. „najlepszego komfortu dla zwierząt”. Wymagana jest tutaj m.in. odpowiednia temperatura, wilgotność, ruch powietrza, a także obsada w zależności od pory roku. Latem, gdy temperatury są wysokie, obsada powinna być minimalnie mniejsza niż w innych okresach.

Kolejnym newralgicznym problemem, z którym hodowcy muszą się zmierzyć jest wybór pisklaka a właściwie wylęgarni z którą zostanie podjęta współpraca. W Polsce jest wiele nowoczesnych wylęgarni oferujących pisklęta. Jednak okazuje się że jakość piskląt z wielu wylęgarni pozostawia wiele do życzenia. Jest spowodowane to głównie bardzo intensywnie zwiększającą się produkcją brojlera kurzego. Możemy tutaj zaznaczyć, że wraz ze wzrostem obiektów tuczowych brojlera kurzego nie wzrasta tak intensywnie sektor reprodukcji. Stąd wynika problem niedoboru jaj do nastawiania na wylęgarniach.

Kolejnym wyborem jaki hodowca musi podjąć jest wybór programu szczepień oraz profilaktyki weterynaryjnej. Przed wstawieniem podejmowane są również decyzje o wyborze rodzaju paszy i zastosowaniu odpowiedniego programu kokcydiostatycznego. Najważniejszym elementem paszy jest dobór komponentów z których zostanie ta pasza wyprodukowana. W momencie wstawienia powinna być zabezpieczona krew. Jest to działanie mające ustrzec hodowców przed zagrożeniami jakie mogą czyhać ze strony materiału hodowlanego z wylęgarni. Kolejnym dobrym okresem do zabezpieczania krwi jest moment „scoringu”, czyli oceny punktowej
stanu jelit oraz kondycji i zdrowia całego organizmu. Najlepiej przeprowadzić „scoring” w 27-28 dobie, kiedy cykl rozwojowy różnych gatunków Eimerii nakłada się. W celu monitoringu inwazji Eimerii wykonuje się również badanie próbek kału i ściółki dla określenia ilości oocyst na 1 gram kału (badanie OPG). W ostatniej dobie tuczu przed sprzedażą powinna być również zabezpieczona krew. Pobranie krwi w różnych okresach tuczu daje nam możliwość zidentyfikowania ewentualnych problemów wirusowych w stadzie a tym samym przygotowania się wybrania odpowiedniej profilaktyki i ochrony w kolejnym cyklu produkcyjnym. Bardzo ważną kwestią w produkcji drobiu jest pasza i jej stały monitoring. W celu przygotowania receptur paszowych powinno się wykonać podstawowe analizy jakościowe surowców m.in.: białko ogólne, popiół, sucha masa, włókno, tłuszcz. Jest to analiza podstawowa wendeńska na podstawie której możemy wnioskować o wartości pokarmowej surowców paszowych i gotowych mieszanek paszowych. Na podstawie stałego monitoringu tych parametrów zarówno w surowcach paszowych jak i gotowej paszy wykonuje się receptury paszowe. Gotową mieszankę paszową można również oceniać jakościowo (w specjalistycznych laboratoriach) pod względem zawartości mykotoksyn jak i bakterii beztlenowych.

Bez odpowiedniego przygotowania obiektów oraz stałego monitoringu parametrów zootechniczno- weterynaryjnych na wszystkich etapach produkcji nie można oczekiwać, że zwierzęta wykorzystają swój pełny potencjał genetyczny. Hodowla wiąże się z zapewnieniem jak najlepszych warunków środowiskowych i zdrowotnych. Analizując pełen przekrój produkcyjny nie powinno skupiać się uwagi tylko na paszy, która jest jak najbardziej ważnym elementem w hodowli ale na całym szeregu elementów, które wpływają na uzyskanie zadowalających wyników produkcyjnych.