Zakwaszacze

Probiocid MAX

Wysoce skuteczna mieszanina kwasów i ich soli przeznaczona do sporządzania pasz dla trzody i drobiu działająca w środowisku mieszanki paszowej jako konserwant oraz w przewodzie pokarmowym, oddziaływująca na całej długości przewodu pokarmowego, obniżając i regulując pH. Probiocid Max zapewnia szerokie spektrum działania bakteriobójczego i bakteriostatycznego. Potwierdzona w wielu doświadczeniach terenowych skuteczność w hamowaniu rozwoju bakterii warunkowo chorobotwórczych tzw. bakterii beztlenowych takich jak: E. coli, Clostridium, Salmonella.

Probiocid AMG

Nowoczesny zakwaszacz do stosowania w żywieniu trzody chlewnej jak i drobiu. Zaczyna swoje działanie już w paszy, jako konserwant. Poza działaniem bakteriobójczym i grzybobójczym ogranicza rozwój patogenów takich jak E. Coli, Salmonella, Staphylococcus, Helicobacter, Clostridium -bakterii beztlenowych bytujących w jelicie. Nowatorskie rozwiązania zastosowane w tym zakwaszaczu pozwalają kwasom w formie otoczkowanej przejść przez  żołądek w formie niezdysocjowanej, dotrzeć do jelita gdzie dopiero działanie lipazy trzustkowej uwolni kwas co następnie pozwoli obniżyć pH w jelicie a przez to działa degradująco na bakterie gram(-)(+). Dzięki swojemu szczególnemu składowi wpływa również na wzrost i regenerację kosmków jelitowych, poprawia smakowitość paszy przez co zwiększa jej spożycie oraz wykorzystanie. Sprzyja również rozwojowi pożądanych bakterii przewodu pokarmowego (Lactobacillus, Bifidobacteria) wpływających po przez środowisko jelita na zdrowotność zwierzęcia. Kwasy tłuszczowe średnio łańcuchowe są transportowane do wątroby, gdzie podlegają beta-oksydacji. W wątrobie są w mniejszym stopniu wiązane z albuminami, dzięki czemu nie przyczyniają się do stłuszczenia tego narządu. Średnio łańcuchowe kwasy tłuszczowe mogą zastąpić kwasy tłuszczowe długołańcuchowe. Istnieją doniesienia, że średnio łańcuchowe kwasy tłuszczowe zapobiegają uszkodzeniu wątroby i pobudzają resyntezę triglicerydów, ponadto usprawniają transport lipidów w ustroju. Działają więc lipotropowo. Ze względu na amfoteryczny charakter MCFA łatwo przenikają przez błony komórkowe. Ponadto zapobiegają degradacji błon komórkowych, stabilizują ich strukturę. Hamują rozwój bakterii lipolitycznych. Nie niszczą symbiotycznych Lactobacillus spp., poprawiają konwersję paszy, hamują rozwój patogennych Enterobacteriaceae. Poprawiają wchłanianie składników pokarmowych w jelicie cienkim. U drobiu redukują śmiertelność o 39%. Zapobiega rozwojowi Salmonella i Campylobacter.

Probiocid PIG

Specjalistyczny zakwaszacz  stworzony z myślą o prosiętach. Nie w pełni wykształcony przewód pokarmowy młodych zwierząt potrzebuje łatwo dostępnych składników pokarmowych jak i łatwo dostępnej energii do wykorzystania tych składników by nie obciążać ich wątroby i trzustki jako gruczołu wydzielniczego enzymy trawienne. W tym zakwaszaczu zostały zastosowanie średnio łańcuchowe kwasy tłuszczowe, które są idealne jako źródło łatwo dostępnej energii dla prosiąt, energia z tych kwasów jest dostępna bez wykorzystywania lipazy trzustkowej. Średnio łańcuchowe kwasy tłuszczowe wraz z monoglicerolem kwasu masłowego biorą udział w odbudowie kosmków jelitowych zdegradowanych poprzez zmianę żywienia odsadzonych prosiąt. Zastosowanie chronionego kwasu sorbowego, który dociera do jelita grubego, gdzie ogranicza rozwój mikroflory saprofitycznej i chorobotwórczej, w znaczący sposób obniża występowanie biegunek u młodych zwierząt. Zawarty w składzie kwas masłowy w formie  monoglicerolu kwasu masłowego wpływa bezpośrednio na rozwój niezbędnych w przewodzie pokarmowym  bakterii (Lactobacillus, Bifidobacteria).

Probiocid GUTTAR

Silne zakwaszenie środowiska paszy i treści pokarmowej – wzrost sprawności trawienia białka Wspomaga funkcjonowanie „bariery antybakteryjnej” na poziomie żołądka Ogranicza poziom flory patogennej w przewodzie pokarmowym wykazując silne działanie antybakteryjne Promuje rozwój korzystnej mikroflory przewodu pokarmowego Wzmaga wydzielanie przez trzustkę enzymów trawiennych Prowadzi do wzrostu wydzielania enzymów trawiennych przez kosmki jelitowe Działa przeciwutleniająco Stanowi doskonałe źródło grup fosforowych do przebiegu licznych reakcji biochemicznych Polepsza zdrowotność i zmniejsza upadki Zwiększa przyrosty masy ciała zwierząt Zmniejsza zużycie paszy na 1kg przyrostu.

Probiocid MASTER

Zakwaszacz nowej generacji w formie i składzie dla trzody chlewnej i drobiu Kwas mrówkowy, mrówczan sodu, kwas ortofosforowy, kwas mlekowy, kwas cytrynowy, kwas propionowy, kwas octowy oraz mono-, di- i tri estry kwasów tłuszczowych (kwasów kapronowego, kaprylowego, kaprynowego i laurynowego) Połączone działanie kwasów i soli kwasów z estrami krótko- i średnio-łańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA oraz MCFA) zapewnia silne i szerokie działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze, zapewnia optymalne pH dla poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego. Unikalna formuła PROBIOCIDU MASTER dostarcza właściwe rozwiązania we właściwych miejscach i zapewnia ochronę na całej długości przewodu pokarmowego. PROBIOCID MASTER jest odpowiedzią na rosnącą „agresywność” bakterii warunkowo chorobotwórczych z rodzaju E. coli, Clostridium, Streptococcus, Salmonella. Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (MCFA) obecne w produktach handlowych obejmują głównie frakcje kwasów tłuszczowych C6, C8, C10, jednakże z punktu widzenia chemicznego są to również kwasy 12-węglowe.

Probiocid XL

Wysoce skuteczny zakwaszacz w formie i składzie dla trzody chlewnej – wspomaganie walki ze streptokokozą Kwas laurynowy, kwas mrówkowy, mrówczan sodu, kwas ortofosforowy, kwas mlekowy, kwas cytrynowy, kwas propionowy, kwas octowy oraz mono-, di- i tri estry kwasów tłuszczowych (kwasów kapronowego, kaprylowego, kaprynowego i laurynowego). Kwas laurynowy i jego estry to naturalny sposób na zwalczanie streptokokozy i innych bakterii chorobotwórczych. Synergistyczne działanie kwasów i soli kwasów z estrami krótko- i średnio-łańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA oraz MCFA) zapewnia silne i szerokie działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze, zapewnia optymalne pH dla poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego. Innowacyjna formuła PROBIOCIDU XL dostarcza właściwe rozwiązania we właściwych miejscach. PROBIOCID XL to nowoczesny produkt zwalczający streptokokozę świń.

Probiocid ROYAL

Płynna unikalna kombinacja selektywnie dobranych kwasów organicznych oraz ich soli . Dzięki zastosowaniu idealnej mieszaniny uzyskujemy silny efekt zakwaszający oraz dezynfekujący system pojenia. Produkt wykazuje wysoce efektywną zdolność w zakresie redukcji pH w żołądku u prosiąt, a także w wolu u drobiu. W bardzo istotny sposób zwiększa skuteczność bariery przeciw rozwojowi i migracji niepożądanych mikroorganizmów np. E.Coli. W wodzie do picia wykazuje bardzo silne działanie bakteriobójcze, bakteriostatyczne, grzybobójcze, a także sanityzujące na instalacje wodne. W zależności od pH wody od 0,5 do 1,0 litra na 1000 litrów wody do picia lub w zależności od pH wody po badaniu doradcy żywieniowego dobierana jest rzeczywista dawka kwasu do obniżenia pH do poziomu potrzebnego dla danej grupy zwierząt.

Probiocid PLUS

Preparat o silnym działaniu antybakteryjnym w tym szczególnie z rodziny salmonella .W składzie między innymi  kwas mrówkowy, kwas propionowy. Probiocid Plus zabezpiecza pasze i materiały paszowe przed rozwojem bakterii patogennych w szczególności z rodzaju Salmonella oraz przed rozwojem pleśni, eliminuje bakterie patogenne z zakażonych materiałów i mieszanek paszowych. Zabezpiecza środowisko pasz i treści pokarmowej przed patogenami.

Probiocid ABRAMS

Aktywna mieszanina substancji konserwujących przeznaczona do zabezpieczania pasz i surowców paszowych przed grzybami i drożdżami. Kwas propionowy, sole kwasu propionowego, kwas mrówkowy. Skoncentrowana mieszanina kwasów i ich soli przeznaczona do zabezpieczania pasz i surowców paszowych przed działaniem grzybów, pleśni i drożdży chroniąc przed zbrylaniem, pleśnieniem i skażeniem mykotoksynami, ułatwia przechowywanie materiałów paszowych i pasz.

Probiocid S 

Ogranicza poziom flory patogennej w przewodzie pokarmowym wykazując pośrednie i bezpośrednie działanie antybakteryjne. Silne zakwaszenie środowiska paszy i treści pokarmowej. Wzrost sprawności trawienia białka. Źródło wysoce przyswajalnego fosforu. Zabezpiecza mieszanki paszowe przed rozwojem bakterii i grzybów toksyno-twórczych. Chroni pasze przed niekorzystnymi procesami utleniania. Polepsza zdrowotność zwierząt, zmniejsza upadki. Zwiększa przyrosty masy ciała zwierząt, zmniejsza zużycie paszy na 1kg przyrostu. Ważnym składnikiem aktywnym w preparacie jest kwas propionowy. Wchodzi on w skład preparatu gdyż cechuje się on zdolnością do penetracji błony komórkowej warunkowo chorobotwórczych bakterii, stwarzając przez to warunki do efektywnego przenikania kwasu mrówkowego do ich wnętrza. Dzięki zawartości kwasu propionowego Probiocid S charakteryzuje się silniejszym oddziaływaniem przeciw Salmonelli niż czysty kwas mrówkowy. Kwasu propionowego powoduje także, że preparat ten skutecznie hamuje rozwój grzybów pleśniowych.