Miły jubileusz w Naszej firmie!

Czerwiec 2023

Podwójny Jubileusz

Z okazji 25-lecia pracy w Probio Sp. z o.o. oraz 70-tych urodzin składamy Mieczysławowi serdeczne życzenia, gratulacje i wyrazy uznania dla Jego pracy, zaangażowania oraz wielkiego pokładu sił i energii.
Życzymy, aby ten Jubileusz był powodem do zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy a także bodźcem do dalszego działania.
Niech kolejne lata upływają w poczuciu spełnienia, w dobrym zdrowiu i pomyślności.
Zespół Probio Sp. z o.o.