PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

 

PROBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt.

„Rozwój działalności biznesowej firmy Probio sp. z o.o. na nowym rynku zagranicznym.”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa 1: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) związanego z wprowadzeniem produktów Probio na nowy rynek zagraniczny – Ukrainę, co wpłynie na zwiększenie aktywności gospodarczej firmy i wzmocnienia pozycji Probio na rynku międzynarodowym.

Efektem projektu będzie wzrost sprzedaży produktów Probio, zbudowana zostanie stała obecność produktów Probio oraz świadomość marki Probio na wybranym rynku zagranicznym, utworzone zostaną stabilne struktury i zoptymalizowane procesy komunikacji.

 

Wartość projektu ogółem: 527 001,20 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 446 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 356 800,00 PLN


Probio Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Opracowanie biznesowego modelu internacjonalizacji dla Probio Sp. z o.o.”  w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji związanego z wprowadzeniem istniejących produktów tj. specjalistycznych dodatków paszowych (linia pro-line)

na nowe rynki zagraniczne, co w szczególności przełoży się na zwiększenie aktywności gospodarczej naszej firmy na nowych rynkach zagranicznych, zwiększenie przychodów ze sprzedaży i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej rynku międzynarodowym.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie wsparcie w diagnozie potencjału i przygotowaniu firmy do skutecznego wdrożenia oferty na nowych rynkach międzynarodowych, w postaci opracowania biznesowego modelu internacjonalizacji firmy.

 

Wartość projektu:

67 650,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

44 000,00 PLN

 W związku z ubieganiem się przez firmę Probio Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – etap I, zwracam się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie opracowania „Modelu biznesowego internacjonalizacji”. Szczegóły znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 Serdecznie zapraszam do składania ofert.

Z poważaniem,

Leszek Zimowski


 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 17.05.2016

informacja o wyniku postępowania ofertowego probio.pdf


 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.01.2018r.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest transport materiałów wystawienniczych w związku z udziałem w targach INTERNATIONAL EXHIBITION OF THE EFFECTIVE ANIMAL

 

HUSBANDRY AND POULTRY

 

pobierz szczegóły zamówienia

 

 

 

    

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszymi przedstawicielami.
Napewno znają odpowiedź.

Kim jesteśmy

PROBIO to polska marka oferująca profesjonalne mieszanki paszowe uzupełniające, koncentraty, prestartery, zakwaszacze wykorzystująca wieloletnie doświadczenie
w żywieniu i profilaktyce zwierząt.