PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

 

Probio Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Opracowanie biznesowego modelu internacjonalizacji dla Probio Sp. z o.o.”  w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji związanego z wprowadzeniem istniejących produktów tj. specjalistycznych dodatków paszowych (linia pro-line)

na nowe rynki zagraniczne, co w szczególności przełoży się na zwiększenie aktywności gospodarczej naszej firmy na nowych rynkach zagranicznych, zwiększenie przychodów ze sprzedaży i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej rynku międzynarodowym.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie wsparcie w diagnozie potencjału i przygotowaniu firmy do skutecznego wdrożenia oferty na nowych rynkach międzynarodowych, w postaci opracowania biznesowego modelu internacjonalizacji firmy.

 

Wartość projektu:

67 650,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

44 000,00 PLN

 

W związku z ubieganiem się przez firmę Probio Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – etap I, zwracam się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie usługi doradczej w zakresie opracowania „Modelu biznesowego internacjonalizacji”. Szczegóły znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 Serdecznie zapraszam do składania ofert.

Z poważaniem,

Leszek Zimowski


 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 17.05.2016

informacja o wyniku postępowania ofertowego probio.pdf


 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.01.2018r.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest transport materiałów wystawienniczych w związku z udziałem w targach INTERNATIONAL EXHIBITION OF THE EFFECTIVE ANIMAL

 

HUSBANDRY AND POULTRY

 

pobierz szczegóły zamówienia

 

 

 

    

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszymi przedstawicielami.
Napewno znają odpowiedź.

Kim jesteśmy

PROBIO to polska marka oferująca profesjonalne mieszanki paszowe uzupełniające, koncentraty, prestartery, zakwaszacze wykorzystująca wieloletnie doświadczenie
w żywieniu i profilaktyce zwierząt.